เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม)
รายละเอียด : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม (ศิลปะการดนตรี) หมู่ 7 บ้านนาประชุม ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะการดนตรีพื้นบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดศิลปะการดนตรี และถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านกับเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน