เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านภาษาและวรรณกรรม)
รายละเอียด : แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม (หมอลำกลอน) หมู่ 5 บ้านนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม (หมอลำกลอน) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดด้านหมอลำกลอน และถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน