เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอเสื่อ)
รายละเอียด : ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอเสื่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาประชุม ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใข้ในการทอเสื่อ โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น คือ ผือ ผือที่ว่านี้จะเกิดเองตามธรรมชาติและจะมีในหนองน้ำของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อนำมาทอเสื่อ ทั้งนี้ไ้ด้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดรายจ่่ายให้กับครอบครัว และเพิ่มรายได้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน