ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวน*** ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 ( เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 )

ชื่อไฟล์ : aIJxXZoMon94318.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้