messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 116
เดือนนี้2,289
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,714
ทั้งหมด 237,878

camera_alt ภาพกิจกรรม
หัวสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10) อุบลราชธานี ตามกำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67
จัดกิจกรรม #โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์จากท่านนายอำเภอนาเยีย และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
ศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการงานจัดเก็บประปา ณ เทศบาลตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เดินทางไปส่งหนังสือขอแยกพื้นที่บางส่วน หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 8 ของเทศบาลตำบลนาจานเพื่อไปรวมกับเทศบาลตำบลนาเยีย ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่แก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด#โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
info แบบ ประเมิน EIT 2567
แบบประเมิน EIT 2567

insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนาจาน ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิรับเงินเบีั้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview464

folder ประกาศสอบคัดเลือก

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาจาน