ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : DtQByNLWed12759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้