ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็ค เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็ค เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลนาจาน ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน โทร. 045210820
ชื่อไฟล์ : rQjbixdSun62615.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้