messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 71 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 137 |
ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน (พ.ศ.2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 128 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 136 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาจาน