เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลนาจาน ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิรับเงินเบีั้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 449 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITA 2024 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 693 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 877 |
photo ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 473 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคุณสมบัติผู้สมัคร การให้รางวัล การให้คะเเนนนางนพมาศ และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 821 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 593 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 636 |
photo ขอเชิญชวนโหลดแอป “ทางรัฐ” เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน เรื่องการสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
find_in_page ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (วันที่ 5- 6 พ.ค. 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจาน ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ( วันที่ 13 เมษายน 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็ค เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo เชิญชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินการให้รางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 187 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× เทศบาลตำบลนาจาน